Video & Pictures Gallery

Cool Bosnian Coarse haired Hound 2012

Çok yüksek koku alma duyusuna sahip olduklarından avcılık, kaçak mal arama, iz takibi gibi görevlerde başarılı olabilmektedirler. Bu gruptaki Dachsund’lar diğer ırklardan faklı olarak insanlarla birlikte daha çok arkadaşlık kurabilme özelliğini gösterebilmektedir. Av köpekleri en eski ırklardan olup, insanların avlarını yakalamalarına yardımcı olmaktadırlar. Koku yeteneğinin gelişmiş olmasına dayalı olarak avlanan koku avcıları scenthounds arasında foxhound gibi cinsler yer almaktadır. Tüm av köpeklerinin ortak özelliği avlanma iç güdüsüne sahip olmaları, dolayısıyla çoğunlukla avcının kendilerine yol göstermelerinden önce hedefe doğru kendi yollarını çizebilmeleridir.

Leave a Reply

Puppies Pics, Latest Designer Dresses, Latest Bollywood Song Promo Videos, Famous Roses, Nexus Wallpapers & Desktop Wallpapers